איך למכור מוצר לקהל שכבר שבע ממך

איך למכור מוצר לקהל שכבר שבע ממך אם אתם חושדים שהקהל שלכם מותש מהצעות שאתם מנחיתים עליו,שתכלס נשמעות בעיקר כמו תאומות זהותשל אלה שהגיעו קודם