למה הלקוח צחק (כמעט עד מוות) עלי?

למה הלקוח צחק (כמעט למוות) עלי? למה הלקוח צחק (כמעט עד מוות) עלי?   השבוע, בשיחת אבחון סטנדרטית עם לקוח פוטנציאלי, נקלעתי לחקירה באש צולבת.