שאלון היגיון לבעלי רשימות דיוור:

שאלון היגיון לבעלי רשימות דיוור: מה עושה adirebay575@gmail.com? בהנחה שזה גבר, מה צבע הבגדים של 0548670106so@gmail.com ? וכמה פעמים יקרא את המיילים wyynrhnh@gmail.com?התשובות בתגובה הראשונה

הבונה ההורס משכונת לקוחות-אלה-פנים

הבונה ההורס משכונת קליינטים-אלה-פנים 1. מצליחים לדמיין במחשבה שלכם מכרסם באורך רגל שלכם, עם שתי שיניים מכרסמות ענקיות בתחילת הפה שלו, דומה לבונה,שכל הזמן מכרסם